Zarząd Gminny OSP RP

11 sierpień 2017 14:32

 Na terenie Gminy Miastków Kościelny istnieje 11 zarejestrowanych w KRS jednostek OSP. Przy jednostkach w Zasiadałach, Starym Miastkowie i Zwoli działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jednostki skupiają w swoich szeregach około 350 członków 35 członków MDP. OSP Wola Miastkowska jest włączona do KSRG.  Wszystkie jednostki OSP posiadają Domy Strażaka, remizy. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Miastków Kościelny działają bardzo prężnie.  Aktywnie uczestniczą w akcjach ratunkowo - gaśniczych, usuwaniu skutków huraganów i podtopień. Członkowie OSP chętnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Poza tym członkowie OSP reprezentują gminę w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Miastkowie Kościelnym:

Prezes- Jerzy Jaroń

Wiceprezes- Józef Rogala

Wiceprezes- Tomasz Pleskot

Komendant Gminny- Grzegorz Salamończyk

Sekretarz- Marianna Mucha

Skarbnik- Zbigniew Włodarczyk

Członek prezydium- Elżbieta Sitek

Członkowie Zarządu:

Sławomir Frelik

Wiesław Rogala

Stanisław Pasik

Karol Kuśmierczyk

Tomasz Szubiński

Janusz Szerszeń

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.