Ułatwienia dostępu

01 marzec 2021 09:02

Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia.

Bezdomne zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające  się psy czy koty to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel  psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym – tel. 25 751-12- 86  bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa czy kota nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często się zdarzają. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne”  - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Aby zgłosić znalezienie zwierzęcia, które prawdopodobnie jest bezdomne, przedtem się upewnij, czy:

  • zwierzę nie ma na obroży adresu lub numeru telefonu do właściciela ,
  • zwierzę jest elektronicznie oznakowane, które pomoże nawiązać kontakt z właścicielem zwierzęcia,
  • nikt nie zamieścił ogłoszenia o jego zaginięciu na stronie internetowej Urzędu, lub w mediach społecznościach.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.