Ułatwienia dostępu

 

Projekt „Przedszkole naszych marzeń!”

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”

Poddziałania 10.1.4. „Edukacja przedszkolna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 430.608,30zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 344.486,64zł

wkład własny: 86.121,66zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Miastków Kościelny poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych oraz uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 100 dzieci i 6 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zatrudnienie 4 osób.
 2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zakup wyposażenia.
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
 5.  

Na potrzeby bieżącej działalności w ramach projektu zaplanowano zatrudnienie 2 osób na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego, 1 osobę na stanowisko pomocy wychowania przedszkolnego oraz 1 osobę na stanowisko pracownika administracyjnego.

 

 

W związku z utworzeniem 50 nowych miejsc w przedszkolu zaplanowano:

 • zakup mebli do sal i szatni,
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola m.in.: materiały biurowe, zestawy książek i zabawek,
 • organizacja placu zabaw – zakup sprzętu i środków trwałych umożliwiających jego utworzenie, atrakcyjność oraz możliwość zabawy wszystkich dzieci, w tym również niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu planuje się zrealizować 512 godz. dla dzieci, będą to:

 • zajęcia plastyczne – sprzyjają aktywizowaniu myślenia oraz rozwoju samodzielności i pomysłowości – 128 godz.
 • zajęcia logorytmiczne – umożliwiają niwelowanie wad wymowy poprzez zabawę – 128 godz.
 • zajęcia muzyczno-ruchowe – są doskonałym sposobem na wyrażanie emocji, rozładowanie napięcia, uczą koncentracji i cierpliwości – 128 godz.
 • zajęcia gimnastyczne – umożliwiają korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich – 128 godz.

 

Dla wysokiego poziomu edukacji w ramach projektu zaplanowano 5 szkoleń doskonalących/warsztatów dla 6 nauczycieli:

 • „Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss” – 30 godz.
 • „Edukacja przez ruch” – 10 godz.
 • „Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi” – 10 godz.
 • „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna I i II stopień” – 15 godz.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – 20 godz.

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.