Ułatwienia dostępu

Statystyka mieszkańców Gminy 2023r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

83

83

166

3

30

31

61

4-5

50

66

116

6

35

31

66

7

43

29

72

8-12

161

129

290

13-15

84

75

159

16-17

46

49

95

18

21

27

48

19-65

1558

0

1558

19-60

0

1249

1249

> 65

317

0

317

> 60

0

592

592

ogółem

2428

2361

4789

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

1.        

 Brzegi

506

2.        

 Glinki

61

3.        

 Kruszówka

94

4.        

 Kujawy

230

5.        

 Miastków Kościelny

744

6.        

 Oziemkówka

220

7.        

 Przykory

308

8.        

 Ryczyska

245

9.        

 Stary Miastków

420

10.     

 Wola Miastkowska

247

11.     

 Zabruzdy

222

12.     

 Zabruzdy-Kolonia

136

13.     

 Zasiadały

112

14.     

 Zgórze

525

15.     

 Zwola

512

16.     

 Zwola Poduchowna

207

         RAZEM W GMINIE

4789

 

 

 

 

ZDARZENIA USC

Ilość urodzeń mieszkańców    - 61

Ilość zgonów mieszkańców - 43

Zawartych małżeństw - 25

 

 Statystyka mieszkańców Gminy 2022r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

81

83

164

3

19

24

43

4-5

66

74

140

6

43

30

73

7

32

23

55

8-12

152

132

284

13-15

90

71

161

16-17

37

58

95

18

32

26

58

19-65

1582

0

1582

19-60

0

1254

1254

> 65

295

0

295

> 60

0

580

580

ogółem

2429

2355

4784

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

1.        

 Brzegi

513

2.        

 Glinki

58

3.        

 Kruszówka

92

4.        

 Kujawy

232

5.        

 Miastków Kościelny

724

6.        

 Oziemkówka

219

7.        

 Przykory

311

8.        

 Ryczyska

247

9.        

 Stary Miastków

421

10.     

 Wola Miastkowska

248

11.     

 Zabruzdy

220

12.     

 Zabruzdy-Kolonia

136

13.     

 Zasiadały

109

14.     

 Zgórze

528

15.     

 Zwola

514

16.     

 Zwola Poduchowna

212

         RAZEM W GMINIE

4784

 

 

 

 

ZDARZENIA USC

Ilość urodzeń mieszkańców    - 45

Ilość zgonów mieszkańców - 62

Zawartych małżeństw - 39

 

 

 Statystyka mieszkańców Gminy 2021r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

74

87

161

3

34

43

77

4-5

75

60

135

6

32

23

55

7

42

29

71

8-12

139

129

268

13-15

78

77

155

16-17

52

55

107

18

26

27

53

19-65

1613

0

1613

19-60

0

1254

1254

> 65

284

0

284

> 60

0

586

586

ogółem

2449

2370

4819

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

1.        

 Brzegi

508

2.        

 Glinki

56

3.        

 Kruszówka

96

4.        

 Kujawy

234

5.        

 Miastków Kościelny

723

6.        

 Oziemkówka

227

7.        

 Przykory

325

8.        

 Ryczyska

248

9.        

 Stary Miastków

425

10.     

 Wola Miastkowska

248

11.     

 Zabruzdy

219

12.     

 Zabruzdy-Kolonia

137

13.     

 Zasiadały

112

14.     

 Zgórze

532

15.     

 Zwola

515

16.     

 Zwola Poduchowna

214

         RAZEM W GMINIE

4819

 

 

 

 

ZDARZENIA USC

Ilość urodzeń mieszkańców    - 59

Ilość zgonów mieszkańców - 61

 

 

 Statystyka mieszkańców Gminy 2020r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

84

94

178

3

33

32

65

4-5

74

52

126

6

42

29

71

7

21

29

50

8-12

151

126

277

13-15

66

79

145

16-17

58

54

112

18

34

32

66

19-65

1626

0

1626

19-60

0

1273

1273

> 65

283

0

283

> 60

0

570

570

ogółem

2472

2370

4842

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

1.        

 Brzegi

508

2.        

 Glinki

56

3.        

 Kruszówka

101

4.        

 Kujawy

231

5.        

 Miastków Kościelny

722

6.        

 Oziemkówka

227

7.        

 Przykory

334

8.        

 Ryczyska

245

9.        

 Stary Miastków

426

10.     

 Wola Miastkowska

253

11.     

 Zabruzdy

217

12.     

 Zabruzdy-Kolonia

134

13.     

 Zasiadały

110

14.     

 Zgórze

535

15.     

 Zwola

526

16.     

 Zwola Poduchowna

217

         RAZEM W GMINIE

4842

 

 

POBYT CZASOWY

Ilość zameldowań na pobyt czasowy  - 24

               w tym cudzoziemców  - 4

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego  - 3

                 w tym cudzoziemców  - 0

 

POBYT STAŁY

Ilość zameldowań na pobyt stały  - 110

             w tym cudzoziemców  - 1

Ilość zameldowań spoza gminy      - 28

Ilość wymeldowań z pobytu stałego  - 138

               w tym cudzoziemców  - 0

 

ZDARZENIA USC

Ilość urodzeń mieszkańców    - 58

Ilość zgonów mieszkańców - 73

 

 

 Statystyka mieszkańców Gminy 2019r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

88

99

187

3

42

28

70

4-5

74

54

128

6

21

28

49

7

26

20

46

8-12

155

127

282

13-15

68

83

151

16-17

60

60

120

18

23

19

42

19-65

1644

0

1644

19-60

0

1287

1287

> 65

288

0

288

> 60

0

577

577

ogółem

2489

2382

4871

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

 

 MIASTKÓW KOŚCIELNY (1403082)

4871

 

b)  BRZEGI

520

 

b)  GLINKI

58

 

b)  KRUSZÓWKA

103

 

b)  KUJAWY

238

 

b)  MIASTKÓW KOŚCIELNY

725

 

b)  OZIEMKÓWKA

226

 

b)  PRZYKORY

332

 

b)  RYCZYSKA

247

 

b)  STARY MIASTKÓW

417

 

b)  WOLA MIASTKOWSKA

257

 

b)  ZABRUZDY

215

 

b)  ZABRUZDY-KOLONIA

138

 

b)  ZASIADAŁY

111

 

b)  ZGÓRZE

532

 

b)  ZWOLA

530

 

b)  ZWOLA PODUCHOWNA

222

 

 

POBYT CZASOWY
-----------------------------------------

Ilość zameldowań na pobyt czasowy  - 12

               w tym cudzoziemców  - 2

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego  - 3

                 w tym cudzoziemców  - 0

-----------------------------------------

POBYT STAŁY
-----------------------------------------

Ilość zameldowań na pobyt stały  - 125

             w tym cudzoziemców  - 0

Ilość zameldowań spoza gminy      - 54

Ilość wymeldowań z pobytu stałego  - 161

               w tym cudzoziemców  - 0

-----------------------------------------

ZDARZENIA USC
-----------------------------------------

Ilość urodzeń mieszkańców        - 44

Ilość zgonów mieszkańców - 68

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2018r

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2018r.

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

111

101

212

3

33

24

57

4-5

61

56

117

6

27

20

47

7

40

30

70

8-12

126

126

252

13-15

78

80

158

16-17

58

51

109

18

37

26

63

19-65

1658

0

1658

19-60

0

1298

1298

> 65

281

0

281

> 60

0

586

586

ogółem

2510

2398

4908

   

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym wg danych ewidencji ludności - dane za 2018 rok

1.

Liczba urodzeń

79

2.

Liczba zgonów

52

 

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2018r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

530

2

Glinki

61

3

Kruszówka

103

4

Kujawy

240

5

Miastków Kościelny

720

6

Oziemkówka

225

7

Przykory

332

8

Ryczyska

248

9

Stary Miastków

418

10

Wola Miastkowska

256

11

Zabruzdy

220

12

Zabruzdy Kolonia

139

13

Zasiadały

115

14

Zgórze

549

15

Zwola

534

16

Zwola Poduchowna

223

Razem w Gminie

4908

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2016 r

   

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

109

80

189

3

21

28

49

4-5

66

54

120

6

19

26

45

7

29

22

51

8-12

130

133

263

13-15

88

79

167

16-17

65

49

114

18

28

30

58

19-65

1688

-

1688

19-60

-

1334

1334

powyżej 65

272

-

272

powyżej 60

-

571

571

Ogółem

2515

2406

4921

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym wg danych ewidencji ludności - dane za 2016 rok

1.

Liczba urodzeń

63

2.

Liczba zgonów

73

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

51

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2016r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

521

2

Glinki

65

3

Kruszówka

107

4

Kujawy

230

5

Miastków Kościelny

692

6

Oziemkówka

222

7

Przykory

334

8

Ryczyska

254

9

Stary Miastków

435

10

Wola Miastkowska

255

11

Zabruzdy

221

12

Zabruzdy Kolonia

140

13

Zasiadały

125

14

Zgórze

544

15

Zwola

546

16

Zwola Poduchowna

234

Razem w Gminie

4921

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2015r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2015r

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

96

84

180

3

29

20

49

4-5

58

60

118

6

30

24

54

7

34

28

62

8-12

122

133

255

13-15

102

78

180

16-17

57

52

109

18

30

21

51

19-65

1693

-

1693

19-60

-

1365

1355

powyżej 65

274

-

274

powyżej 60

-

583

583

Ogółem

2525

2438

4963

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2015 rok

1.

Liczba urodzeń

57

2.

Liczba zgonów

64

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

42

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2015r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

516

2

Glinki

64

3

Kruszówka

113

4

Kujawy

232

5

Miastków Kościelny

696

6

Oziemkówka

231

7

Przykory

340

8

Ryczyska

259

9

Stary Miastków

430

10

Wola Miastkowska

256

11

Zabruzdy

221

12

Zabruzdy Kolonia

133

13

Zasiadały

130

14

Zgórze

555

15

Zwola

546

16

Zwola Poduchowna

241

Razem w Gminie

4963

Statystyka mieszkańców Gminy 2014 rok

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2014r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

93

78

171

3

38

35

73

4-5

50

52

102

6

34

28

62

7

27

20

47

8-12

132

148

280

13-15

93

68

161

16-17

59

52

111

18

42

29

71

19-65

1684

-

1684

19-60

-

1365

1365

powyżej 65

279

-

279

powyżej 60

-

583

583

Ogółem

2531

2458

4989

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2014 rok

1.

Liczba urodzeń

70

2.

Liczba zgonów

58

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

56

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2014r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

514

2

Glinki

63

3

Kruszówka

116

4

Kujawy

242

5

Miastków Kościelny

697

6

Oziemkówka

241

7

Przykory

342

8

Ryczyska

258

9

Stary Miastków

425

10

Wola Miastkowska

252

11

Zabruzdy

218

12

Zabruzdy Kolonia

132

13

Zasiadały

133

14

Zgórze

551

15

Zwola

563

16

Zwola Poduchowna

242

Razem w Gminie

4989

Statystyka mieszkańców Gminy 2013r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2013r

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

97

84

181

3

20

27

47

4-5

64

54

118

6

26

22

48

7

18

34

52

8-12

142

133

275

13-15

97

81

178

16-17

72

51

123

18

37

31

68

19-65

1693

-

1693

19-60

-

1380

1380

powyżej 65

270

-

270

powyżej 60

-

591

591

Ogółem

2536

2488

5024

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2013 rok

1.

Liczba urodzeń

54

2.

Liczba zgonów

62

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

74

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2013r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

514

2

Glinki

65

3

Kruszówka

120

4

Kujawy

242

5

Miastków Kościelny

698

6

Oziemkówka

242

7

Przykory

341

8

Ryczyska

264

9

Stary Miastków

434

10

Wola Miastkowska

252

11

Zabruzdy

215

12

Zabruzdy Kolonia

138

13

Zasiadały

135

14

Zgórze

551

15

Zwola

569

16

Zwola Poduchowna

244

Razem w Gminie

5024

Statystyka mieszkańców Gminy 2012r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2012r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

88

82

186

3

33

27

62

4-5

61

48

104

6

18

34

50

7

23

27

55

8-12

158

135

290

13-15

86

75

183

16-17

79

59

155

18

51

37

85

19-65

1673

-

1694

19-60

-

1365

1364

powyżej 65

269

-

268

powyżej 60

-

601

605

Ogółem

2539

2490

5029

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2012 rok

1.

Liczba urodzeń

46

2.

Liczba zgonów

71

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

89

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2012r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

509

2

Glinki

60

3

Kruszówka

123

4

Kujawy

244

5

Miastków Kościelny

698

6

Oziemkówka

241

7

Przykory

344

8

Ryczyska

270

9

Stary Miastków

439

10

Wola Miastkowska

249

11

Zabruzdy

218

12

Zabruzdy Kolonia

136

13

Zasiadały

135

14

Zgórze

544

15

Zwola

568

16

Zwola Poduchowna

251

Statystyka 2011 rok

 

 Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2011r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

95

91

186

3

35

27

62

4-5

47

57

104

6

23

27

50

7

29

26

55

8-12

159

131

290

13-15

101

82

183

16-17

88

67

155

18

38

47

85

19-65

1694

-

1694

19-60

-

1364

1364

powyżej 65

268

-

268

powyżej 60

-

605

605

Ogółem

2577

2524

5101

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2011 rok

1.

Liczba urodzeń

 77 

2.

Liczba zgonów

67

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

64

 

 Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny - stan na dzień 31.12.2011r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

517

2

Glinki

64

3

Kruszówka

127

4

Kujawy

251

5

Miastków Kościelny

705

6

Oziemkówka

240

7

Przykory

350

8

Stary Miastków

440

9

Wola Miastkowska

251

10

Zabruzdy

220

11

Zabruzdy Kolonia

141

12

Zgórze

548

13

Zwola

571

14

Zwola Poduchowna

259

15

Ryczyska

279

16

Zasiadały

138

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.