Ułatwienia dostępu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczyskach została założona z inicjatywy proboszcza parafii Zwola Poduchowna księdza Nazarewicza w dniu 10 października 1927 roku. Do straży wstąpiło wówczas 24 ochotników. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd w składzie: prezes – Rogala Piotr, naczelnik – Aleksander Szczygielski, zastępca naczelnika – Kudlak Feliks, skarbnik – Rogala Izydor, gospodarz – Mika Jan, sekretarz – Mika Aleksander. Było to bardzo trudny czas dla odradzającej się Ojczyzny. Mimo to do 1929 udało się zakupić 24 hełmy, tyleż samo pasów i 1 topór. W roku następnym zakupiono dwucylindrową sikawkę ręczną, zaś rok później beczkowóz dwukołowy. Nie udało by się to bez pomocy lokalnej społeczności, która trafnie odczuwała potrzebę posiadania ochrony przeciwpożarowej.  W okresie tym strażacy – ochotnicy wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie swojej miejscowości oraz miejscowości sąsiadujących.  Drewnianą strażnicę oddano do użytku w 1938 roku. Część materiałów otrzymano z gminny, jednak zdecydowana większość pochodziła z darowizn mieszkańców miejscowości.

           Wraz z wybuchem II wojny światowej jednostka nie zaprzestała swojej działalności. Niestety nie wszyscy powrócili do domów po przegranej kampanii wrześniowej. Jednak Ci, co powrócili nie poddali się. Czynnie działali w podziemiu walcząc z najeźdźcą hitlerowskim. Kilku z nich zapłaciło najwyższą cenę. Oddali życie za wolność Ojczyzny. Chlubnie zapisali się na kartach historii Aleksander Szczygielski – pierwszy naczelnik, Rogala Piotr oraz Ogiński Henryk.

          W powojennej Polsce członkowie OSP Ryczyska oprócz ochrony przeciwpożarowej udzielali się społecznie jak również uczestniczyli w kulturowym życiu wsi.  W tym okresie na wzmiankę zapewne zasługuje budowa strażnicy. Budowę rozpoczęto w 1954. Niestety wieloletnie utrudnienia ze strony władz lokalnych spowodowały, że budynek ukończono dopiero w 1968 roku po przekazaniu go Kołu Gospodyń i nie zważając na wstrzymane pozwolenie na budowę. Do 1980 udało się kompletować sprzęt do ochrony przeciw pożarowej. Wybudować w/w strażnicę oraz garaż jak również zakupić 17 kompletów umundurowania wyjściowego. Miejscowa społeczność w 1979 roku ufundowała sztandar dla jednostki.

         W 1980-1990 straż poza swoją statutową działalnością prowadzi również bieżące remonty strażnicy. Prowadzone są również coroczne akcje kontrolne gospodarstw pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie akcje gaśnicze prowadzone są jednak przy pomocy prywatnego ciągnika rolniczego.

          W 1995 roku spełnia się marzenie druhów OSP i mieszkańców wsi. Został zakupiony samochód pożarniczy Star 244.. Pozyskanie środków trwało bardzo długo i wymagało poświęceń. Oprócz finansowania z budżetu gminny i zbiórek mieszkańców wsi pozyskane zostały środki od darczyńców m.in. OSM Garwolin, i innych sponsorów.. Część wymaganej kwoty pokryta została z dochodów jakie przynosiły organizowane zabawy taneczne. Zakup samochodu wymusił dalszą przebudowę garażu.

        Lata 2000-2012 to dalszy rozwój naszej jednostki. Straż dalej pełni swoją działalność statutową. Strażacy oprócz udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych prowadzą również działalność społeczną. W dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe w naszej świetlicy. Rok 2002 pociągnął za sobą odświeżenie fasady budynku. W 2005 roku zostało wykonane ogrodzenie placu sfinansowane ze składek mieszkańców oraz wykonane przez druhów OSP i mieszkańców wsi w czynie społecznym. Zakup materiałów remont dużego pomieszczenia został sfinansowany z budżetu gminy, prace wykonali strażacy oraz młodzież wsi Ryczyska. Remont pozostałych pomieszczeń został w całości sfinansowany i wykonany przez strażaków. W 2011 ze środków funduszu sołeckiego została wykonana wymiana poszycia dachu na całym budynku, wraz z pracami towarzyszącymi.

            Poza  inwestycją w budynek staramy się również dbać o nasz sprzęt gaśniczy.  W celu dostosowania naszej jednostki do panujących standardów w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych została zakupiona radiostacja samochodowa. Jak w każdej chyba jednostce cierpimy na braki sprzętowe jednak te braki  staramy się nadrabiać oddaniem i pracą naszych strażaków. W trosce o bezpieczeństwo jak również skuteczność działań bojowych druhowie uczestniczą w organizowanych szkoleniach i manewrach.

           W chwili obecnej OSP Ryczyska liczy sobie 22 czynnych członków.   W dzisiejszych czasach przedmiotem działań jednostek OSP nie jest jedynie walka z pożarami. Druhowie z jednostki aktywnie uczestniczą również w akcjach przeciwpowodziowych na terenie gminy i powiatu.  Druhowie brali udział w akcji przeciwpowodziowej na terenia gmin Wilga i Maciejowice w 2010r. Oprócz ratowania życia i mienia ludzkiego w sposób bezpośredni nasi strażacy pomagają uczestnicząc w akcjach krwiodawstwa. Corocznie od 2004 roku  jednostka otrzymuje podziękowania i odznaczenia za udział w akcjach PCK. W 2008 roku otrzymaliśmy od PCK Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża „Twoja Krew Ratuje Życie”.  Kilku młodych członków jednostki jest  członkami fundacji DKMS „wspólnie przeciw białaczce”, będąc przez to potencjalnymi dawcami szpiku kostnego.

      W 2011 roku miejscowa społeczność ufundowała dla OSP nowy sztandar.

 

Zarząd:

Prezes – Piotr Gawryś

Wiceprezes Naczelnik – Piotr Gałązka

Sekretarz – Patrycja Dziubak

Skarbnik – Radosław Kosiorek

Gospodarz – Łukasz Mika

  • Komisja Rewizyjna

    • Przewodniczący – Ewelina Ducka
    • Sekretarz – Dominik Gawryś
    • Członek- Kacper Rogala

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.