Ułatwienia dostępu

I. 6220.4.15.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm.) w związku z wznowionym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia zawiadamia , że w dniu 18 marca 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.4.14.2021.2022 uchylająca decyzje ostateczną z dnia 01.07.2021 r znak I.6220.4.9.2021.2022 w sprawie „Przebudowy dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny”

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.