04 lipiec 2016 14:08

 ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z pozn. zm )

21 czerwiec 2016 13:32

Gmina Miastków Kościelny

zaprasza

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

31 maj 2016 11:03

 ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z pozn. zm )

16 maj 2016 14:42

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

21 październik 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )
na:

Przebudowa mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola

14 październik 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

 

na:

 

Podwieszenie obwodu oświetleniowego za-licznikowego wraz
z oprawami oświetleniowymi na istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej w miejscowościach
Zabruzdy Kolonia, Kujawy i Zasiadały.

21 wrzesień 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

16 wrzesień 2015 00:00

Przetarg

na:

Przebudowę odcinka drogi na ul. Słonecznej w miejscowości Miastków Kościelny

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.