IZP.341/3/2010 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

05 lipiec 2010 14:29

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny. 

Miastków Kościelny, dnia 29.06.2010 roku

IZP. 3410/3/2010 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny niniejszym informuje, iż w prowadzonym postępowaniu poniżej 14 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn zm. ) wybrał do realizacji zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny” ofertę, którą złożyła firma:       P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. j.
      Zgórsko 31 A,
      26-052 Sitkówka-Nowiny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktow
w kryterium cena

1

P.P.H.U. ABBA - EKOMED Sp. z o.o.

ul. Filomatów Pomorskich 8
87-100 Toruń 

16,00 zł 

56,19

2

KAN-POL PPHU
Iwona Łosiewicz

ul. Unicka 4/320
20-950 Lublin

11,90 zł 

  76

3

P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. j.

Zgórsko 31 A,
   26-052 Sitkówka - Nowiny

  8,99 zł 

100


Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Nr 3 uznana została za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert tj. zawierała najniższą cenę oraz spełnia inne kryteria określone w zaproszeniu doskładania ofert.

Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia terminu zawarcia umowy.

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.