03 marzec 2010 13:14

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-03-03

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

18 luty 2010 11:57

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego


Miastków Kościelny, dnia 2009-02-18

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

29 styczeń 2010 10:45

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-29

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

25 styczeń 2010 13:47

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-25

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

15 styczeń 2010 11:43

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-15

IZP. 3410/8/2009

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

11 styczeń 2010 09:05

„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-11

IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

08 grudzień 2009 08:25

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2009-12-08


IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

23 listopad 2009 10:40

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1655  z 2007r. oraz Nr 171, poz. 1058 z 2008r.)

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Nazwa zadania: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.