22 październik 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.10.31

IZP. 3410/11/2007 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
 

30 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.07.27

IZP. 3410/10/2007 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Remont Świetlicy Wiejskiej w Starym Miastkowie” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył: 

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

IZP. 3410/5/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

numer sprawy: 341/6/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

IZP. 3410/9/2007

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

02 lipiec 2007 11:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/6/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

02 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/5/2007


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

02 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/9/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej we wsi Stary Miastków” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyło:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.