XIII sesja Rady Gminy

13 sierpień 2019 11:42

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za I półrocze 2019r.
 6. Informacja Wójta na temat realizowanych inwestycji i remontów w I półroczu 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzegi gmina Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/175/2017Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na regulację i zamianę nieruchomości pomiędzy Gmina Miastków Kościelny, a Gminną Spółdzielnią SCH w Miastkowie Kościelnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastków Kościelny.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2019.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.